Zašto organski proizvodi?

Pet jakih razloga za korišćenje organskih proizvoda.

olivia-organic-products

01

Kvalitet

Intenzivan i autentičan ukus i miris najbolje oslikavaju kvalitet organskih proizvoda i predstavljaju ono što ih jasno razlikuje od konvencionalno proizvedenih proizvoda.

Organske namirnice i kozmetički proizvodi sadrže znatno više hranljivih sastojaka od artikala koji su proizvedeni na danas uobičajen način. Pri tome, osećaj kvaliteta u znatnoj meri zavisi i od same spoznaje o izbegavanju štetnih materija u proizvodnji.

02

Briga za životnu sredinu

Organska proizvodnja zasnovana je na načelu stvaranja ekološke ravnoteže.

Ona podrazumeva maksimalno korišćenje lokalnih prirodnih resursa na ekološki održiv način, uz minimalan spoljni uticaj. Organska poljoprivreda drastično smanjuje taloženje štetnih hemikalija u zemljištu i vodi i utiče na smanjenje količine gasova odgovornih za efekat staklene baste, čime direktno vrši pozitivan uticaj na životnu sredinu!

03

Bez hormona i antibiotika

Hormonima i antibioticima mesto je u medicini, a ne u redovnoj ishrani.

U procesu organske proizvodnje ne koriste se hormoni i antibiotici za povećanje prinosa i podsticanje bržeg i intenzivnijeg rasta biljaka i životinja, jer svi ti sastojci na kraju preko hrane završe kod potrošača i često se smatraju posrednim uzročnicima brojnih oboljenja.

04

Podrška lokalnoj ekonomiji

Proizvodnja iz vašeg okruženja omogućava najbolji kvalitet proizvoda.

Veoma važna karakteristika organske proizvodnje jeste potpuna orijentisanost ka domaćim resursima i lokalnom tržištu rada. Proizvodni procesi koji se primenjuju u organskoj proizvodnji opravdano favorizuju domaća gazdinstva i privrednike, što, osim efikasnosti, svakako direktno podstiče i rast lokalne ekonomije i održivost čitavog koncepta. Takođe, organski proizvođači najčešće nisu konkurencija jedni drugima, već međusobno sarađuju radi postizanja što boljih ukupnih rezultata.

05

Humanost i prema životinjama

U organskom stočarstvu velika pažnja posvećuje se dobrobiti životinja, što utiče na njihovo zdravlje, a samim tim i zdravlje ljudi.

Na organskim farmama životinje žive slobodno, bez stresa i nehumanog postupanja prema njima. Životinje se hrane na prirodan način, bez upotrebe koncentrata i različitih biohemijskih supstanci za veštačko povećanje produktivnosti (što je inače standard u konvencionalnoj poljoprivredi i industriji).